Inspektoři pokutovali SŽDC za nelegální kácení podél železniční dráhy na Českobudějovicku

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Českých Budějovicích uložili pokutu 150 tisíc korun Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Tato státní organizace nechala v rozporu se zákonem na ochranu přírody a …

Importováno: 7. listopadu 2019 (04:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/114842?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky