Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)

Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 16.10.2019). …

Importováno: 6. listopadu 2019 (16:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/114855?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky