ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH

Na seznam látek podléhajících povolení bylo navrženo dalších 18 látek SVHC, které byly upřednostněny z Kandidátského seznamu. Je to již 9. doporučení látek s nebezpečnými vlastnostmi pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 1. 10. …

Importováno: 4. listopadu 2019 (13:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/114860?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky