Za neumožnění kontroly a nesoučinnost uložili inspektoři firmě 150 tisíc korun

Zástupci společnosti RILANIS Company s.r.o., se letos v březnu bez jakékoliv omluvy nedostavili ke kontrole zaměřené na prošetření dodržování zákona o odpadech a Nařízení Evropského parlamentu a rady o přepravě odpadů. Kontrola byla řádně oznámena v …

Importováno: 9. října 2019 (12:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/114612?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky