Zjednodušena pravidla pro dotace na ochranu přírody v PO 4

Změny se týkají prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí, především specifického cíle Zlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC 4.4). Úpravy pravidel umožní zejména jednodušší obnovu a budování přírodě blízkých vodních prvků či …

Importováno: 10. září 2019 (08:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/114446?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky