Podnikatel nakládal s tisíci tunami odpadů bez evidence a v zařízení, které k tomu nebylo určeno. Dostal pokutu 250 tisíc korun

Inspektoři ČIŽP provedli na základě podnětu kontrolu areálu bývalého hospodářského objektu nacházejícího se na pozemcích v k. ú. Starý Dub. Zjistili, že se na těchto pozemcích nachází velké množství různých druhů odpadů, směsné stavební a demoliční …

Importováno: 10. září 2019 (05:35), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/114408?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky