Změny v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod

Nakládání s kaly z čistíren odpadních vod legislativně upravuje novelizovaný zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a prováděcí vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (č. 437/2016 Sb.). Zvláště prováděcí vyhláška z roku 2016 …

Importováno: 12. srpna 2019 (05:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/114231?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky