Seminář k prioritní ose 4 - Voda v krajině v regionu Žďárska

Zajímáte se o dotace na zlepšení vodního režimu v krajině a přírodě? AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, srdečně zve na seminář o možnostech dotací z prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí. Seznámíte se s možnostmi a …

Importováno: 6. května 2019 (13:15), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/113596?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky