Obnova alejí trvá příliš dlouho, chybí podpora státu

Vláda i ministerstva podporují ochranu a obnovu alejí kolem silnic pouze na papíře. Přes dosavadní sliby dosud nevznikla žádná metodika, ani zdroje financování, na které silničáři a ochranáři netrpělivě čekají několik let[i]. Shodli se na tom …

Importováno: 5. května 2019 (08:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/113584?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky