Spolehlivá asanační technologie pro menší skládky kůrovcového dříví

Velmi účinná je nová metoda asanace skládek napadeného dřeva v současných extrémních podmínkách kůrovcové kalamity...Metoda je vhodná pro drobné vlastníky lesů a umožňuje jim, v souladu se splněním legislativních podmínek, vlastními silami provést …

Importováno: 12. března 2019 (13:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/113262?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky