Nejen studium kůrovců, ale i motýlů a lesních mravenců patří k práci Lesní ochranné služby

Výzkum kůrovcovitých a hledání obranných prostředků proti nim zdaleka není jedinou náplní činnosti útvaru Lesní ochranné služby (LOS) při VÚLHM...Odborníci na entomologii a lesnickou fytopatologii hledají příčiny poškození lesních dřevin a radí lesním …

Importováno: 27. ledna 2019 (07:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/112883?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky