Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích Citace: 296/2018 Sb. Částka: 148/2018 Sb. Na straně (od-do): 5034-5046 Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Druh předpisu: Vyhláška ... ...

Importováno: 10. ledna 2019 (07:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/112863?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky