Autovraky, vrakoviště a evidence odpadů

Autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, které se stalo odpadem, tedy chce se jej osoba zbavit nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit. Co je …

Importováno: 24. listopadu 2017 (16:35), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/109934?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky