Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky

,,Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky", schválená vládou České republiky dne 24. července 2017 usnesením č. 528, je strategický dokument, který byl zpracován na základě výstupů činnosti Mezirezortní komise VODA-SUCHO …

Importováno: 13. září 2017 (04:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/109202?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky