Fibropapilomatóza v ČR

Na základě iniciativy Myslivecké komise Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., uspořádalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou a Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 29. 6. 2017 v Jihlavě seminář na téma …

Importováno: 12. září 2017 (08:35), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/109240?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky