Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum

Nakládání s odpady, je ze všech oblastí životního prostředí tou nejčastěji řešenou... Původce odpadů má povinnost vést průběžnou evidenci odpadů, kterou však obvykle nevede vůbec nebo ji sice vede, ale ne v rozsahu a s četností požadovanou …

Importováno: 11. září 2017 (08:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/109336?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky