Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh …

Importováno: 6. září 2017 (13:35), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/109301?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky