Ministerstvo zemědělství doporučuje zastavit úmyslné těžby lesních porostů do doby, než bude zpracována těžba z kalamit

Nepříznivé klimatické podmínky posledních let, zejména mimořádný vláhový deficit, oslabil vitalitu a odolnost zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů …

Importováno: 6. září 2017 (08:15), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/109337?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky