Jak mohou funkční urbanizovaná území přispět k řízení ochrany životního prostředí?

Města plní funkci pracovních center, lépe řečeno poskytovatele pracovních příležitostí, kam lidé z blízkého okolí dojíždějí.Oblast s centrálním městem, kde se koncentruje nabídka pracovních příležitostí, je označována za funkční urbanizované území. …

Importováno: 3. září 2017 (16:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/109290?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky