Výzkumy v ASU AV ČR (97): Globální modely hvězdného větru odhalují menší hmotnostní ztráty horkých hvězd

Hvězdné větry jsou velmi důležitou komponentou hvězdného vývoje. Zejména horké hvězdy ztrácejí prostřednictvím hvězdného větru relativně velké množství hmoty, což má výrazný vliv na celkový vývoj hvězdy jako takové, např. na její životní dobu. Jiří …

Importováno: 14. září 2017 (07:25), www.astro.cz - články

Trvalý odkaz: http://www.astro.cz/clanky/hvezdy/vyzkumy-v-asu-av-cr-97-globalni-modely-hvezdneho-vetru-odhaluji-mensi-hmotnostni-ztraty-horkych-hvezd.html?utm_source=news&utm_medium=rss&utm_campaign=clanky