Pondělí, 14. září 2020

článků: 6

Přichází nový klimatický cíl EU pro rok 2030. Návrh výboru pro životní prostředí posouvá Evropský parlament o krok blíž k …

Ve čtvrtek 10. září 2020 schválil výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí návrh, aby Evropská unie do roku 2030 snížila emise skleníkových plynů o 60 % oproti roku 1990. Dosud plánovaná 40 % redukce emisí není dostatečná pro splnění cílů …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 14. září 2020 11:15 |

Konkrétní ekoprojekty v přírodě a práce s dětmi mají zelenou. MŽP nabízí více než 13 milionů korun na zapojení veřejnosti do …

Nestátní neziskové organizace mohou získat až 250 000 korun z Programu na podporu projektů NNO na neinvestiční projekt realizovaný v roce 2021. Žádat mohou o podporu až na tři projekty zaměřené na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 14. září 2020 11:15 |

Adapterra Awards - Pestrá krajina na statku Vodňanský

Lokalita: Blíževedly, Liberecký kraj Že se dá na zemědělské půdě hospodařit šetrně a v souladu s přírodou i v konvenčním zemědělství, ukazuje mladý zemědělec Erich Vodňanský hned na 557 hektarech půdy nedaleko Ústí nad Labem. Jeho cílem je předat půdu …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 14. září 2020 10:35 |

Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov v návaznosti na Level(s)

Dokument Evropské komise Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov, publikovaný dne 21. 2. 2020, je zaměřen na soubor zásad důležitých pro udržitelné projektování budov s cílem v prvotní fázi předcházet a omezit vzniku stavebního a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 14. září 2020 09:15 |

Víte, zda máte správně označenou provozovnu ke sběru a zpracování odpadů?

Mít správně označenou provozovnu k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů je zakotveno v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech, resp. ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Často se setkáváme s tím, že označení takových …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 14. září 2020 07:55 |

Webinář pro odborné lesní hospodáře - Ochrana lesa - nakládání s přípravky na ochranu rostlin a hospodářská úprava lesa

Datum: 30.9.2020 9:00 - 13:00 Tématické zaměření akce: Lesní hospodářství Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) Ústav zemědělské ekonomiky a informací si vás dovoluje pozvat na webinář... ...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 14. září 2020 04:35 |