Středa, 26. srpna 2020

článků: 6

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH

Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek /aktualizováno 13.8.2020/. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 26. srpna 2020 17:45 |

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti

Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor. Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto finanční příspěvky a podpůrné …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 26. srpna 2020 13:45 |

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 14 - Novohradské hory

Ministerstvo zemědělství dne 17. 8. 2020 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 14 - Novohradské hory. Ministerstvo zemědělství podle § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 26. srpna 2020 11:45 |

Změny v kategorizaci výrobků pro oznámení toxikologickým střediskům

Evropský systém kategorizace výrobků (EuPCS) byl aktualizován pro náplně do elektronických cigaret (e-liquidy), lékařské přístroje, slitiny a pyrotechnické výrobky. EuPCS je nyní k dispozice ve 23 úředních jazycích EU spolu s aktualizovaným podpůrným …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 26. srpna 2020 09:45 |

Aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2020

Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev pro rok 2020. Aktuální verzi dokumentu naleznete na odkazu: Harmonogram výzev na rok 2020 (stáhnout) ...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 26. srpna 2020 08:25 |

Ako rozoznať fototermiku od fotovoltiky?

Laická verejnosť si často zamieňa pojmy používané v súvislosti s využívaním slnečnej energie. Horšie je, že tak robia aj niektoré média, ktoré o danej problematike informujú. Najčastejšou zámenou je, že solárne panely na výrobu elektriny nazývajú …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 26. srpna 2020 06:25 |