Středa, 5. února 2020

článků: 6

Vyšlo lednové číslo Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP. Obsahem lednového čísla je: Aktualizovaná metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. února 2020 17:45 |

Za vícero porušení vodního zákona uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu 110 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Českých Budějovic uložili pokutu 110 tisíc korun společnosti TOMEGAS s. r. o. Firma v červenci 2019 překročila emisní limity obsažené v předčištěných odpadních vodách, které vypouštěla z čistírny …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. února 2020 13:45 |

Jak zapojit živnostníky do systému obce

Původci (osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. února 2020 12:25 |

O dotace na vodovody a kanalizace je rekordní zájem. Poptávka převážila nabídku o více než 6 miliard korun. Na sucho dnes …

Do páteční půlnoci mohli starostové obcí zažádat o dotace na nové vodovody, přivaděče pitné vody, ČOV i budování kanalizací. Skončila totiž dotační výzva Ministerstva životního prostředí, na kterou vyčlenilo MŽP poslední 2,5 miliardy korun z národních …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 5. února 2020 12:25 |

Mají genotoxické karcinogeny práh účinku?

Genotoxické karcinogeny jsou látky, které ovlivňují procesy genové exprese tak, že zvyšují riziko vzniku nádorových onemocnění. V rámci celé řady regulatorních procesů je jejich účinek považován za bezprahový – tedy za takový, u něhož nelze stanovit …

ikona 2 OSEL.cz | 5. února 2020 08:55 |

Spasila nás před totální anihilací na počátku vesmíru neutrina?

Když vznikl vesmír, tak v něm bylo o špetku více hmoty než antihmoty. Jen díky tomu tu všichni jsme a společně s námi i veškerá hmota, která nás obklopuje. Otázkou je, komu bychom za to měli poděkovat. Slibným kandidátem jsou neutrina a mohli bychom …

ikona 2 OSEL.cz | 5. února 2020 00:25 |