Pondělí, 16. prosince 2019

článků: 8

Adaptivní tempomaty zatím dopravní zácpy nevyřeší

Vědecký tým z katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v prosinci spolu s dobrovolníky testoval, co se stane, když se na silnici vytvoří kolona z více aut, jejichž řidiči mají zapnutý tzv. adaptivní tempomat. Experiment ukázal, že u …

ikona 2 OSEL.cz | 16. prosince 2019 17:35 |

Novela vyhlášky ke kalům z ČOV je účinná od 1. 12. 2019

Vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (dále jen "vyhláška"), byly stanoveny povinnosti pro provedení hygienizace kalů z ČOV, které jsou aplikovány na zemědělskou půdu. Konkrétně bylo stanoveno, že …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 16. prosince 2019 09:45 |

Česko potřebuje národní zelenou dohodu: naše ekonomika polyká moc energie a má slabé plány pro rozvoj moderní energetiky

Svaz moderní energetiky v reakci na představení klíčového impulsu European Green Deal debatoval možnosti rozvoje nízkouhlíkové energetiky v Česku. Na setkání Impulsy pro moderní energetiky, které se také účastnil místopředseda vlády a ministr průmyslu …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 16. prosince 2019 08:25 |

ČOV Lysá hora je přetěžována, což vede k jejím kolapsům. Inspektoři ČIŽP uložili provozovateli pokutu sto tisíc korun

Společnost AK 1324, s.r.o., která provozuje čistírnu odpadních vod na Lysé hoře (ČOV), nesplnila v období od května 2018 do srpna 2019 povinnost udržovat ČOV v řádném stavu tak, aby nedocházelo vlivem vypouštění odpadních vod k ohrožování vod …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 16. prosince 2019 07:45 |

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti... Citace: 323/2019 Sb. Částka: 137/2019 Sb. Na straně (od-do): 3318 Rozeslána dne: 6. prosince 2019 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo... ...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 16. prosince 2019 07:45 |

EU a Švýcarsko propojily systémy pro obchodování s emisemi

EU se během zasedání COP25 v Madridu dohodla se Švýcarskem na sladění systémů obchodování s emisemi. Od roku 2020 mohou být povolenky z obou systémů použity pro kompenzaci emisí vyskytujících se v obou systémech. Dohoda o propojení mezi EU a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 16. prosince 2019 07:45 |

Přenosová soustava ani energetické zdroje nemusejí být plně připraveny na aktuální požadavky ekonomiky

Střednědobé scénáře zaměřující se na připravenost na dnes již probíhající změny v oblasti spotřeby energie upozorňují na hrozící úskalí. Jak se vypořádat s trendem dekarbonizace? Dokáží obnovitelné zdroje nahradit uhlí? Jakou roli bude hrát plyn a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 16. prosince 2019 04:25 |

Jádro vrací úder: Startup NuScale vyvíjí převratný malý reaktor

Éra velkých a nesmírně nákladných jaderných reaktorů se možná chýlí ke konci. Nahradit by je mohly malé modulární reaktory, které mají sice malý výkon, jsou ale velmi bezpečné a mohou pracovat v celých jaderných hejnech.

ikona 2 OSEL.cz | 16. prosince 2019 02:55 |