Pátek, 6. prosince 2019

článků: 6

České odpadové hospodářství inspiruje Malajsii i Vietnam

Minulý týden se z české podnikatelské mise v Malajsii a Vietnamu vedené ministrem životního prostředí Richardem Brabcem ve dnech 18. - 22.11. 2019 vrátila skupina zástupců firem zaměřených na environmentální technologie, vybraných rezortních …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. prosince 2019 10:35 |

Aktuální informace o finanční podpoře hospodaření v lese a myslivosti k 1. 12. 2019

V oblasti lesního hospodářství a myslivosti je v současnosti poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů převážně z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Ve stručnosti se vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. prosince 2019 10:35 |

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro záměr ,,CENNZO Ostrava"

Ministerstvo životního prostředí posoudilo vlivy záměru Cennzo Ostrava na životní prostředí a veřejné zdraví a vydalo souhlasné závazné stanovisko. V rámci závazného stanoviska MŽP stanovilo investorovi 11 podmínek, které musí dodržet v různých fázích …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. prosince 2019 09:55 |

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Citace: 314/2019 Sb. Částka: 133/2019 Sb. Na straně (od-do): 3257-3264 Rozeslána dne: 28. listopadu 2019 Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlamen Datum... ...

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. prosince 2019 08:35 |

Na cívce nebezpečné pájecí směsi z Kovohutí Příbram chybělo označení, že jde o výrobek jen pro profesionální použití. …

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 140 tisíc korun společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. Firma uvedla na trh v České republice pájecí chemickou směs se 40 procenty obsahu olova. V rozporu s …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. prosince 2019 07:15 |

Umělé neurony na čipu přinesou průlom do léčby chronických nemocí

Nové křemíkové neurony na čipu se chovají jako živé. A spotřebují velice nepatrné množství elektřiny. Mohly by prorazit v léčbě chorob srdce i neurodegenerativních onemocnění, která pacientům odpojují jejich původní biologické neurony.

ikona 2 OSEL.cz | 6. prosince 2019 00:35 |