Čtvrtek, 24. října 2019

článků: 4

Provozovatel třídírny druhotných surovin dostal pokutu 220 tisíc korun. Nenakládal s odpady v souladu s provozním řádem

Firma Ekoselect a.s., se sídlem v Chomutově, provozovatel zařízení na úpravu odpadu tříděním - třídírna druhotných surovin Na Moráni, nenakládal s odpady přijatými do zařízení v souladu s provozním řádem. Inspektoři České inspekce životního prostředí …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 24. října 2019 13:25 |

Obnovitelné zdroje mohou už v roce 2030 nahradit 80 % elektřiny vyrobené z uhlí

Komora obnovitelných zdrojů energie popisuje cestu k uhlíkové neutralitě ČR...Pokud bychom rozvíjeli výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle scénáře Komory OZE, získáme už v roce 2030 skoro o třetinu více elektřiny, než kolik jí dnes vyrábí …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 24. října 2019 09:25 |

Pravidla finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Po projednání zásad dotačního programu v poradě vedení MZe dne 16. října 2019 zveřejňujeme jejich finální podobu (před stanovením termínu příjmu žádostí) a příručku se základními informacemi k dotačnímu programu (včetně vzoru formuláře žádosti). …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 24. října 2019 07:25 |

Velitelky a povstalkyně u zrodu novořecké státnosti

Leckterá novodobá feministka by mohla leda tiše závidět, jak se už v minulých staletích některé řecké ženy dokázaly prosadit v tvrdě patriarchální společnosti, dokonce v roli velitelek pirátů, pardon, národně osvobozeneckého námořnictva. (Po úvodních …

ikona 2 OSEL.cz | 24. října 2019 01:25 |