Úterý, 20. srpna 2019

článků: 7

Vídeň zavádí klimatické zóny: ročně vznikne 8 000 bytů, které nebudou využívat fosilní paliva

Návaly tepla, tropické noci a extrémní deště - nejen Vídeň pociťuje stále více dopady klimatických změn. V rozvíjejícím se městě jako je rakouská metropole představuje výstavba novostaveb jeden z centrálních nástrojů pro účinnou ochranu klimatu. Osm z …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 20. srpna 2019 16:25 |

Zeleň a voda v krajině - terénní exkurze k prioritní ose 4 OPŽP na Jižní Moravě

Přijměte pozvání na terénní exkurzi zaměřenou na ukázky projektů podpořené z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 - posílení přirozených funkcí krajiny. Seminář je vhodný především pro projektanty, žadatele a ostatní zájemce, kteří …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 20. srpna 2019 11:45 |

Na unijním seznamu přibylo dalších 17 invazních druhů

Dnešním dnem vstupuje v účinnost prováděcí nařízení Evropské Komise. V rámci druhé aktualizace unijního seznamu invazních nepůvodních druhů se dostalo na seznam dalších 17 nových druhů. Unijní seznam je prováděcím nástrojem Nařízení EU č. 1143/2014, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 20. srpna 2019 10:25 |

Citlivá rekonstrukce Nemocnice Podlesí v Třinci se podřídila přítomnosti ohrožených ptáků

Další etapu stavebních prací zahájili tento týden v Nemocnici Podlesí v Třinci, která patří do skupiny AGEL. Ačkoliv se s rekonstrukcí fasády polikliniky (budova A) začalo již v červnu, mohli stavební dělníci postavit lešení ve čtvrtém patře budovy …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 20. srpna 2019 09:45 |

Nejtenčí zlato světa má tloušťku pouhé 2 atomy

Prestižní rodinka 2D materiálů se rozrostla o ultratenké zlato. Slibný materiál je možné vyrobit za pokojové teploty a použít k vývoji ohebné elektroniky, v průmyslové katalýze, v diagnostice nebo při čištění odpadní vody.

ikona 2 OSEL.cz | 20. srpna 2019 09:05 |

Plzeňská teplárenská dostala za nedodržování emisních limitů pokutu 250 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Plzni uložili pokutu 250 tisíc korun společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. za provoz teplárny v rozporu s integrovaným povolením a provozním řádem. Firma počátkem …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 20. srpna 2019 08:25 |

CENIA - Oddělení odborné podpory

Další z činností CENIA, české informační agentury životního prostředí je odborná podpora výkonu státní správy v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Odbornou podporou se rozumí zpracovávání vyjádření k žádostem o vydání …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 20. srpna 2019 07:45 |