Úterý, 13. srpna 2019

článků: 8

Mohla by hypotéza Simulace anihilovat celý vesmír?

Pokud žijeme v simulaci, měli bychom to vědět? Podle filozofa Prestona Greeneho si zahráváme s ohněm. Tvůrci simulace by se prý mohli naštvat a simulaci restartovat. Nebo prostě vypnout a zkusit něco jiného. Měli bychom si dávat pozor na to, co zkoumáme?

ikona 2 OSEL.cz | 13. srpna 2019 16:25 |

Lze snížit produkci metanu v chovech skotu?

Bachor, nejobjemnější část předžaludku přežvýkavců, je mimořádně bohatý ekosystém osídlený anaerobními bakteriemi, prvoky, houbami a metanogenními archae. Tyto mikroorganismy rozkládají krmivo předžvýkané hostitelským zvířetem až na konečné …

ikona 2 OSEL.cz | 13. srpna 2019 15:45 |

Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

Jak je známo, Česká republika se zavázala plnit evropské recyklační cíle, které mimo jiné stanovují úroveň recyklace komunálních odpadů na 65 %, a to k roku 2035. Pro ČR to tedy v aktuální situaci znamená potřebu navýšení o téměř 30 procentních bodů v …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 13. srpna 2019 10:25 |

Sezónní zásobník tepla pro budovy

Systém, který umožní třeba v rodinných domech využívat více než 80 procent potřebné energie z obnovitelných zdrojů, společně vyvinuli výzkumníci z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a odborníci na vytápění ze společnosti Regulus. Systém …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 13. srpna 2019 09:45 |

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o …

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Citace: 197/2019 Sb. Částka: 84/2019 Sb. Na straně (od-do): 1778-1779 Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Druh …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 13. srpna 2019 08:25 |

CENIA - Laboratoř dálkového průzkumu

V rámci reorganizace CENIA, české informační agentury životního prostředí vznikla k 1.1.2019 Laboratoř dálkového průzkumu. Její vznik byl motivován snahou pokusit se řešit vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry a socioekonomickými aspekty …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 13. srpna 2019 08:25 |

Chrudim: Re-use centrum - druhý život použitých věcí

Re-use centrum Chrudim bylo zřízeno v rámci environmentálně-sociálního projektu. Jeho cílem je zavedení re-use managementu. Jedná se o umožnění opětovného použití předmětů, kterým se minimalizuje množství vznikajícího odpadu. Zároveň může dojít ke …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 13. srpna 2019 06:25 |

Terénní seminář s představením Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 - Beskydy

Srdečně zveme na terénní seminář pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a všechny zájemce o finanční podporu z OPŽP v prioritní ose 4, která se zaměřuje na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Součástí budou ukázky projektů ze …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 13. srpna 2019 05:45 |