Úterý, 9. července 2019

článků: 8

Během sucha zahrádku zavlaží kvalitní voda z čistírny STMH

Nepolevující vedra a sucha zažíváme rok od roku častěji a předpověď na léto říká, že letošek nebude výjimkou...Pro spoustu zahrádkářů je dlouhodobé sucho doslova pohromou. Skoro každý si sice vytváří vlastní zásoby dešťové vody, jenže když ne a ne …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. července 2019 16:45 |

Fotony s nejvíce extrémní energií v historii přilétly z Krabí mlhoviny

Vysokohorská soustava detektorů vysokoenergetických fotonů a kosmického záření Tibet AS-gamma Experiment výrazně překonala dosavadní rekord v energii detekovaných fotonů. Ulovila fotony gama záření o energii 450 TeV a vystopovala je do srdce …

ikona 2 OSEL.cz | 9. července 2019 10:45 |

Vláda včera schválila novelu vodního zákona pro boj se suchem

Každý z krajů vypracuje podrobný postup pro případ déletrvajícího sucha na svém území a vznikne i plán pro celou Českou republiku. Zavádí to novela vodního zákona, kterou vypracovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) spolu s Ministerstvem životního …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. července 2019 10:45 |

Daří se nám výrazně snižovat používání pesticidů v zemědělství, meziročně celkově o 9 procent, u glyfosátu o 25 procent

Celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin aplikovaných na zemědělskou půdu klesla v roce 2018 v porovnání s předchozím rokem o 9 procent. Spotřeba účinné látky glyfosát dokonce o 25 procent. Vyplývá to z Výroční zprávy o plnění Národního akčního …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. července 2019 09:25 |

Čehovice: Zelená oáza u vyschlých polí - úspěšná revitalizace potoka

Nad mělkými tůněmi s kvetoucími lekníny se prohání vážky, v lehkém větříku šumí příjemně zelené pásy vysoké trávy. O kus dál stojí vrby a další stromy, zpívají v nich ptáci. Je to jako zjevení. Zdá se, že tu takové zelené zákoutí muselo zůstat z …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. července 2019 09:25 |

Zajímáte se o kvalitu ovzduší v ČR? Vyjádřete se k aktualizaci NPSE

Ministerstvo životního prostředí v letošním roce průběžně aktualizuje Národního programu snižování emisí ČR (NPSE), který stanovuje postup státu ke zlepšení kvality ovzduší a naplnění evropských emisních limitů. Na základě analýz MŽP nově navrhuje do …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. července 2019 07:25 |

Empedoklés před Darwinem

Leckdo si vybaví jeho čtyři živly, hlavně však Lásku a Svár, které jimi ve světě vládnou. Navzdory této romantické představě nepovažuje Empedoklés svět za dílo nějaké prozřetelnosti, ale za výsledek působení kombinace příslovečně slepých sil a náhody. …

ikona 2 OSEL.cz | 9. července 2019 06:45 |

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+

Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 1. 7. 2019. Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 9. července 2019 05:25 |