Pondělí, 6. května 2019

článků: 7

CatSper – iontový kanál a příčina mužské neplodnosti

Kanál nezní zrovna moc libozvučně a lze si pod tím představit ledasco. Tentokrát bude řeč o „dírkách“ v bičících spermií s funkcí spínače forsáže motility. Lze si je představit také jako potrubní poštu, která poslům lásky zvěstuje něco jako: „Jsi …

ikona 2 OSEL.cz | 6. května 2019 19:45 |

MŽP vydalo dubnové číslo Věstníku

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP. Obsahem dubnového čísla je: Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace Kokořínský důl a jejího ochranného …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. května 2019 16:35 |

Thescelosaurus možná hrabal nory

…a to ho (alespoň dočasně) zachránilo

ikona 2 OSEL.cz | 6. května 2019 16:35 |

Přeměna borových monokultur zajistí vyšší stabilitu i odolnost vůči škůdcům

Vedle smrkových lesů se potýkají s teplotními výkyvy také borové monokultury...Protože mají borovice vyšší stabilitu a daří se jim na rozličných stanovištích, do nedávna nebyl výskyt borových monokultur na místech přirozených pro smíšené nebo listnaté …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. května 2019 13:15 |

Seminář k prioritní ose 4 - Voda v krajině v regionu Žďárska

Zajímáte se o dotace na zlepšení vodního režimu v krajině a přírodě? AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, srdečně zve na seminář o možnostech dotací z prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí. Seznámíte se s možnostmi a …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. května 2019 13:15 |

Praha podporuje obnovitelné zdroje energie navzdory ministerstvu průmyslu

Praha se přidala k městům a obcím, které chtějí více spoléhat na obnovitelné zdroje energie a vsadit na rozvoj komunitní energetiky. Pražské zastupitelstvo odhlasovalo důslednější klimatickou politiku [1] a požaduje urychlení příprav svého Akčního …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 6. května 2019 06:35 |

Umělá inteligence vstupuje do vývoje fúzní energetiky

Cesta za fúzí je jako heroická výprava z dávných časů, která se odehrává v moderních kulisách. Je plná úskalí, nástrah a protivenství. Tak jako dříve do děje zasahovala dobromyslná božstva, dnes nám na této extrémní misi pomáhají umělé inteligence.

ikona 2 OSEL.cz | 6. května 2019 00:05 |