Úterý, 8. ledna 2019

článků: 7

Společné prohlášení odborníků k péči o půdu a vodní zdroje

Po 14 letech čerpání dotací vidíme, že při srovnatelných ekonomických podmínkách je celková péče o půdu v ČR horší než v okolních státech. I když jsou zemědělci při čerpání dotací povinni dodržovat zásady správné zemědělské praxe a pobírají dotace na …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. ledna 2019 11:45 |

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

S účinností od 7. ledna 2019 jsme aktualizovali Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020. Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří rozšíření …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. ledna 2019 10:25 |

Čeští odborníci školili moldavské hasiče v ochraně proti povodním

Už čtvrtým rokem běží v Moldavsku projekt ČRA snažící se zvýšit akceschopnost a odbornou způsobilost moldavských hasičských sborů. I když byl primárně zaměřený především na protichemickou obranu, na žádost moldavské strany se tento projekt rozšířil o …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. ledna 2019 07:45 |

100 let BOZP 1918 - 2018

Pohled na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se v průběhu posledních 100 let významně změnil, a to od prvotního zajištění bezpečnosti provozovaných strojů a zařízení, až po vnímání důležitosti lidského činitele v pracovním procesu při zajišťování …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. ledna 2019 07:45 |

Jarní škola geologického ukládání CO2

Evropský výzkumný projekt ENOS, jehož spoluřešitelem je i Česká geologická služba, pořádá ve dnech 22. - 29. května 2019 Jarní školu geologického ukládání CO2. Týdenní kurz se koná v lokalitě Hontomín v severním Španělsku. Je určen pro doktorandy, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. ledna 2019 07:45 |

Rok 2019 v resortu zemědělství: mimořádná opatření na řešení kůrovcové kalamity a investice do řešení sucha

Balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků, nastavení nové Společné zemědělské politiky, která by měla začít platit po roce 2020, nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát nebo novela zákona o spotřební dani, …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 8. ledna 2019 05:15 |

GLOSA: Ekologická stopa

První týden nového roku máme za sebou. Když tak uvažuju, co mi motalo v uplynulém roce hlavu a čeho se nezbavím ani letos, pak to asi bylo životní prostředí.

ikona 3 Neviditelný pes - věda | 8. ledna 2019 00:25 |