Úterý, 4. září 2018

článků: 8

Experiment PADME zahajuje lov temných fotonů

Souvisí temná hmota a temná energie s temný fotony? Odpověď by mohl přinést experiment PADME v italském Frascati. Startuje za pár týdnů.

ikona 2 OSEL.cz | 4. září 2018 22:05 |

SFŽP ČR uvolní 1,7 miliardy na kanalizace a čistírny

V létě přitekly z Evropské unie poslední peníze na kanalizace a čistírny odpadních vod určené pro obce a jiné vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Zájemcům, na které se v poslední výzvě Operačního programu Životní prostředí nedostalo, finančně …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. září 2018 17:45 |

Dobrovolníci upozornili na konání Celosvětového úklidového dne

V úterý 4. září se v pražském Podolí sešlo několik desítek dobrovolníků, aby společně uklidili nábřeží Vltavy, část z nich čistila řeku z paddleboardů. Chtějí tak upozornit na konání Celosvětového úklidového dne, který proběhne příští víkend, v sobotu …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. září 2018 13:15 |

Vyšlo srpnové číslo Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP ČR. Obsahem páté částky je: Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. září 2018 10:35 |

Podnikatel nezákonně předával dál odpad s nadlimitním obsahem škodlivin. Inspektoři ČIŽP mu uložili pokutu 200 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 200 tisíc korun podnikateli Jiřímu Strejciusovi za předání více než 10 tisíc tun odpadů neoprávněné osobě. Podnikatel v Rajhradě u Brna zajišťoval takzvanou biodegradaci …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. září 2018 09:25 |

Zdroj znečištění ovzduší ve stavebnictví

Lze považovat recyklační dvůr stavebních odpadů za vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší? Umíte určit co je zdrojem znečištění ovzduší ve stavebnictví? Při definování zdroje znečištění ovzduší (ZZO) je potřeba vycházet z ustanovení § 2 zákona č. …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. září 2018 09:25 |

Za čtyři roky skončí legální provoz starých kotlů v domácnostech. Někde mohou skončit už za rok, pokud to nařídí obec

Datum 1. září 2022 by si měli mít v kalendáři pořádně vyznačit všichni provozovatelé starších kotlů na pevná paliva. Tímto dnem uplyne lhůta, do níž zákon o ochraně ovzduší nařizuje vyměnit kotle první a druhé emisní třídy, které znečišťují ovzduší …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 4. září 2018 09:25 |

Akumulace a regulace sítě

Největší překážkou ve využívání intermitentních obnovitelných zdrojů jsou omezené možnosti akumulace energie. Je řada fyzikálních možností ukládání energie, u většiny z nich je však jejich masové využívání zatím značně omezené. Podívejme se na to, …

ikona 2 OSEL.cz | 4. září 2018 02:45 |