Pondělí, 27. srpna 2018

článků: 8

Jitřní tyran

…aneb Pár vět o evropském příbuzném T. rexe

ikona 2 OSEL.cz | 27. srpna 2018 21:25 |

Oleje a jejich evidence ve vazbě na spotřební daň

Dne 29. prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 131 vyhlášen zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony...Tímto zákonem byla do stávajícího zákona …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 27. srpna 2018 16:45 |

Decentrální výroba elektřiny je opět populární. Počet elektráren se za 100 let zvýšil šestkrát

V roce 1920 existovalo zhruba 6000 výroben elektřiny. Naprostou většinu tvořily elektrárny závodní, jimiž si podniky vlastními silami zajišťovaly dodávky elektřiny nutné pro výrobu. Elektrárny s dodávkou externím zákazníkům, které v dalších letech v …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 27. srpna 2018 11:25 |

Lesy nutně potřebují pomoc státu

Nastane v našich lesích dříve katastrofa ekologická nebo ekonomická? Kdyby stát efektivně jednal a účinně podporoval vlastníky lesů, nemusela by nastat ani jedna. Jsou to dvě strany téže mince. Udržení ekonomické situace vlastníků lesů nad čárou …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 27. srpna 2018 10:45 |

Šedé nádoby už spolykaly přes 300 tun kovových obalů

V ulicích hlavního města se nachází více než 800 nádob na kovové obaly. To představuje téměř dvojnásobný nárůst oproti minulému roku. Roste i povědomí Pražanů a návštěvníků metropole o možnosti třídit tuto komoditu. Od srpna 2016, kdy projekt třídění …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 27. srpna 2018 10:45 |

Český překlad referenčního dokumentu BREF WBP

Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje překlady referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF angl. Reference Document on Best Available Techniques) pro příslušné kategorie průmyslových činností na základě povinnosti vyplývající z …

ikona 28 EnviWeb.cz - zpravodajství … | 27. srpna 2018 10:45 |

Acronis nikdy nespí: nová verze True Image 2019 je tu!

Pokud budete zjišťovat, který program pro obecnou správu počítače, zálohování i synchronizaci dat mezi zařízeními, která používáte, je mezi lidmi nejpopulárnější, dojdete asi k závěru, že to je Acronis True Image. A ten opět na konci prázdnin připlul …

ikona 44 Digitální domácnost | 27. srpna 2018 10:25 |

ASTRONOMIE: Úplně všechny planety

Když všechny, tak úplně všechny. Na přelomu srpna a září máme možnost vidět během jediné noci všechny planety Sluneční soustavy.

ikona 3 Neviditelný pes - věda | 27. srpna 2018 00:05 |