Havířovští ochránci přírody chovají bažanty, koroptve i veverky. A plánují ekocentrum

Havířovští ochránci přírody chtějí mít vlastní ekocentrum. V areálu takzvaného Zámeckého dvora našli podobně jako členové včelařského kroužku Ambrožíci klidné útočiště.

Importováno: 22. srpna 2017 (14:05), Priroda

Trvalý odkaz: http://www.rozhlas.cz/_zprava/havirovsti-ochranci-prirody-chovaji-bazanty-koroptve-i-veverky-a-planuji-ekocentrum--1749598