Nejrychleji rotující kapalinou je kvark-gluonové plazma

Již v roce 2005 se podařilo prokázat existenci nové fáze jaderné hmoty, ve které jsou kvarky uvolněny z hadronů a vytvářejí spolu s velkým počtem vzniklých gluonů materií s extrémními a velmi exotickými vlastnostmi. Ukázalo se, že se na rozdíl od …

Importováno: 24. srpna 2017 (19:05), OSEL.cz

Trvalý odkaz: http://www.osel.cz/9523-nejrychleji-rotujici-kapalinou-je-kvark-gluonove-plazma.html