ECHA zveřejnila překlad manuálu Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD

Cílem manuálu/příručky je pomoci registrantům při přípravě registrace a dokumentací PPORD (výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy) podle nařízení REACH pomocí nástroje IUCLID. Příručka podává podrobné a praktické pokyny, jak vytvořit soubor …

Importováno: 5. září 2017 (09:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/109305?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky