SEMINÁŘE K PRIORITNÍ OSE 1 OPŽP 2014-2020

Dozvěděli byste se rádi více o možnostech a podmínkách získání financí na vaše projekty v oblasti vodovodů a kanalizací zahrnující mj. i výstavbu čistíren odpadních vod? Právě pro vás jsme připravili podzimní semináře v Brně, Praze a Ostravě. Státní …

Importováno: 1. září 2017 (06:45), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/109263?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky