Podpora tepla v Nizozemsku

Nizozemsko je v současnosti závislé téměř z 95 % na fosilních palivech a primárním zdrojem pro vytápění domácností, komerčních budov, skleníků a k ohřevu vody je zde zemní plyn. Cíle snižovat emise skleníkových plynů zanesené ve směrnici EU o …

Importováno: 6. září 2017 (02:55), Biom.cz - biomasa, biopaliva, …

Trvalý odkaz: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/podpora-tepla-v-nizozemsku